Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi sisältää yksityisiin ja julkisiin osakeyhtiöihin liittyvää keskeistä sääntelyä. Kurssi antaa syventävät tiedot osakeyhtiön organisaatiosta, toiminnasta, edustamisesta, varojenjaosta sekä omistajien ja johtotehtävissä toimivien vastuusta.

Laajuus: 6

Aikataulu: 25.04.2023 - 07.06.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kalle Kyläkallio

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla käydään läpi osakeyhtiöoikeudellista sääntelyä ja oikeuskäytäntöä. Kurssilla käsitellään osakeyhtiön organisaatiorakennetta ja toimintaa sekä varojenjakoa. Kurssilla käsitellään myös osakeyhtiön edustamista sekä omistajien ja johtotehtävissä toimivien vastuuta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot 24 tuntia

  2. Tentti (100%) kurssikirjallisuudesta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Luennot 24 h

  - Itseopiskelu 133 h

  - Tentti 3

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisussa

  Tentissä ei saa käyttää lakikirjoja.