Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt kirjanpitovelvollisuutta sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen sisältöä koskevaan lainsäädäntöön. Opintojakson painopiste on kirjanpitolaissa ja -asetuksessa. Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja käsitellään siltä osin kuin näillä on välitön liittymä kirjanpitolakiin ja -asetukseen. Kurssi antaa laajamittaiset tiedot kirjanpito-oikeuden eri osa-alueiden perusteista yrityselämässä toimiville henkilöille. 

Laajuus: 6

Aikataulu: 05.09.2022 - 17.10.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Katriina Pankakoski

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla opiskelija perehtyy kirjanpito-oikeuden perusteisiin sekä keskeiseen kirjanpidon ja tilinpäätöksen sisältöä koskevaan lainsäädäntöön. Lisäksi opiskelija tuntee keskeisen sääntelyn ja osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tentti 100 %

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Luennot 24 h
  - Itseopiskelu 133 h
  - Tentti 3 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin esitiedot: 

  Suositetaan, että opiskelija on suorittanut nämä edeltävät opinnot: 

  Introduction to financial accounting, Verotuksen perusteet sekä Elinkeinoverotus kurssit.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Syksy I

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisussa.