Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla opitaan sopimusten merkitys yritystoiminnassa sekä sopimusten tekemiseen ja sisältöön liittyvät juridiset näkökohdat. Lisäksi kurssilla opitaan, miten toimitaan sopimussuhteeseen liittyvissä suoritushäiriötilanteissa. Kurssin käytyään opiskelijalla on kyky itsenäisesti tehdä sopimuksia sekä reagoida oikealla tavalla vastapuolen sopimusrikkomuksiin oman asemansa turvaten.

Laajuus: 6

Aikataulu: 05.09.2022 - 18.10.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kari Hoppu, Kalle Kyläkallio

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla käydään läpi sopimushallinnan merkitys yrityksen liiketoiminnan kannalta. Kurssilla käydään läpi sopimusprosessi sekä selvitetään, millaisia sopimusehtoja sopimukseen tulisi kirjata. Lisäksi käydään läpi erilaiset sopimussuhteen suoritushäiriötilanteet, kuten virhe-, viivästys- ja maksukyvyttömyystilanteet sekä selostetaan, kuinka näissä tilanteissa tulee toimia. Kurssilla selostetaan myös kansainvälistä sopimussääntelyä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tentti (100%).

   

 • koskee tätä kurssikertaa

  Tenttiin tulee neljä esseekysymystä oppimateriaalista. Lisäksi tenttiin tulee yksi kysymys luentomateriaalista (luentokysymys). Vastaamalla luentokysymykseen opiskelija voi korvata yhden oppimateriaalista tehtävän tenttikysymyksen ja jättää täten luentokysymyksellä korvattavan osan oppimateriaalista lukematta tenttiin. Luentokysymys korvaa teoksesta Hemmo, Mika - Hoppu, Kari: Sopimusoikeus, luvut 3-6, 9 ja 19. 

  Eli kaikki opiskelijat vastaavat tentissä neljään kysymykseen. Opiskelija voi valita, haluaako hän vastata oppimateriaalin luvuista 3-6, 9 ja 19 tehtävään kysymykseen vai luentokysymykseen. Muut kolme tenttikysymystä ovat kaikille yhteiset.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Luennot

  - Itseopiskelu

  - Tentti

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Syksy I

  Ilmoittautuminen :

  Tarkista ilmoittautumisajat Sisusta.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Luennot ovat etäluentoja, joita ei äänitetä. Tentti järjestetään kuitenkin kampuksella. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista. Kurssista järjestetään vain yksi rästiitentti.