Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelijalle on muodostunut jokaiselle KTM:lle tarpeelliset perustiedot Suomen verojärjestelmästä. Tämä perustietotaso luo pohjan myöhemmille vero-oikeuden opinnoille. Kurssi antaa laajamittaiset tiedot vero-oikeuden eri osa-alueiden perusteista yrityselämässä toimiville henkilöille. 

Laajuus: 6

Aikataulu: 25.10.2022 - 05.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Katriina Pankakoski

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla tutustutaan tuloverotusta säänteleviin yleisiin verotusperiaatteisiin ja käsitteisiin. Lisäksi keskitytään erityisesti yritysten, niiden omistajien ja sijoitustoiminnan verokohtelun pääpiirteisiin. Kurssi antaa lisäksi perustiedot verotusmenettelystä ja arvonlisäverotuksesta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot 24 h

  2. Tentti (100%) kurssikirjallisuudesta ja luennoista. Luennot ovat olennainen osa tenttiä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Luennot 24 h

  - Valmistautuminen luennoille 36 h

  - Valmistautuminen tenttiin 97 h

  - Tentti 3 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Syksy II

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisussa