Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Seminaarin tavoite on tukea opiskelijaa kandidaatintutkielman laatimisessa. Tavoitteena on harjoitella tieteellisen tutkimuksen tekemistä sekä oppia itsenäisesti ottamaan vastuuta laajemmasta projektista. Aktiivinen seminaarityöskentely ja tutustuminen toisten seminaarilaisten tutkielmiin harjaannuttaa opiskelijaa kriittiseen ja analyyttiseen arviointiin.

Kandidaatintutkielman tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia tieteellisen tutkimuksen tekemiseen – tutkimustehtävän määrittämiseen, tutkimusaineiston hankkimiseen ja käyttämiseen sekä tutkimusraportin kirjoittamiseen.

Laajuus: 10

Aikataulu: 05.09.2022 - 02.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Nina Sormunen, Jari Melgin, Ali Nickpour, Thomas Taussi, Juhani Vaivio, Tomi Vuolteenaho

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kandidaatintutkielmaseminaari kestää kahden periodin ajan. Seminaarin ensimmäisellä periodilla ryhmän jäsenet esittelevät tutkielmansa alustavan tutkimussuunnitelman, jossa esitetään tutkielman tavoitteet ja rajaukset, alustava sisällysluettelo, käytettävä tutkimusmenetelmä ja -aineisto sekä keskeisimmät lähteet. Seminaarin toisella periodilla valmiit tutkielmat esitellään ryhmälle. Toisella periodilla toimitaan myös opponenttina ja sihteerinä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Seminaari:

  1. Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

  2. Opponenttina toimiminen.

  3. Sihteerinä toimiminen.

  Kandidaatintutkielma:

  Ks. MyCourses-sivulta löytyvä arvostelumatriisi

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Kevät IV - V
  2023-2024 Syksy I - II
  2023-2024 Kevät IV - V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen:
  Syksyn seminaariin ilmoittaudutaan 31.8 mennessä ja kevään seminaariin 31.1 mennessä. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löytyvät MyCourses sivuilta koodilla BIZ3150.kand Kandidaatintyö ja seminaari. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti kurssin kotisivulta. Riippuen ilmoittautuneiden määrästä opiskelijat jaetaan seminaariryhmiin.