Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija

 • ymmärtää yritysten konfliktien oikeudelliset ja ei-oikeudelliset elementit sekä konfliktinhallinnanjärjestelmien taustan, tavoitteet ja periaatteet
 • pystyy tunnistamaan ja analysoimaan oikeudellisia konflikteja kokonaisvaltaisesti ja pystyy esittämään vaihtoehtoisia keinoja niiden ratkaisemiseksi, ehkäisemiseksi ja hallintaan
 • pystyy soveltamaan ja laajentamaan opintojensa aikana hankkimiaan tietoja ja taitoja oikeudelliseen konfliktinhallintaan.
 • pystyy esittämään tapausraportin sekä suullisesti että kirjallisesti
 • pystyy toimimaan sekä tiimissä että itsenäisesti

Laajuus: 6

Aikataulu: 01.03.2023 - 24.05.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Petra Hietanen-Kunwald

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla tutustutaan oikeudelliseen konfliktinhallintaan ja analysoidaan, miten riidat voidaan ratkaista ja ennaltaehkäistä yritystoiminnassa. Tavoitteena on kehittää holistista näkemystä oikeudelliseen konfliktinhallintaan yritystoiminnassa. Opiskelijat oppivat ottamaan huomioon erilaiset oikeudelliset ja ei-oikeudelliset intressit, kuten taloudelliset intressit, yrityksen eettiset arvot ja ihmisten tarpeet.  Kurssi tukee 'out-of the box' ajattelutapaa, ja proaktiivista ja vastuullista lähestymistapaa. 

   

   

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • Oppimispäiväkirja 
  • Osallistuminen työpajoihin
  • Kirjallinen raportti
  • Raportin suullinen esittäminen

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • Luento
  • Itsenäinen opiskelu 
  • Osallistuminen projetityöhön ja työpajoihin
  • Raportin kirjoittaminen ja esittäminen

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Kevät IV - V
  2023-2024 Syksy I - II
  2023-2024 Kevät IV - V