Topic outline

  • Tervetuloa!

    Oikeudellisen konfliktihallinta-kurssin ja sen tehtävien tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään ja kehittämään edelleen opintojesi aikana hankkimiasi taitoja: ryhmätyöskentelyä, kriittisten ongelmien tunnistamista ja arviointia sekä toimintasuositusten laatimista - kaikki taitoja, joita tarvitset valmistuttuasi. 

    Kurssilla tutustutaan oikeudelliseen konfliktinhallintaan ja analysoidaan, miten riidat voidaan ratkaista ja ennaltaehkäistä yritystoiminnassa. Tavoitteena on kehittää holistista näkemystä oikeudelliseen konfliktinhallintaan yritystoiminnassa. Opiskelijat oppivat ottamaan huomioon erilaiset oikeudelliset ja ei-oikeudelliset intressit, kuten taloudelliset intressit, yrityksen eettiset arvot ja ihmisten tarpeet.  Kurssi tukee 'out-of the box' ajattelutapaa, ja proaktiivista ja vastuullista lähestymistapaa. 

    Kurssi liittyy kaikkiin yritysjuridiikan maisteriohjelman kursseihin ja tällä kurssilla opiskelijat pääsevät soveltamaan muilla kursseilla oppimaansa capstone-ajatuksen mukaisesti. Kurssi suositellaan maisteriopintojen loppuvaiheeseen, kun suurin osa syventävistä yritysjuridiikan kursseista on suoritettu.