Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • Ymmärtää IFRS-raportoinnin periaatteet, sisällön sekä tavoitteet, mukaan lukien arvostus- ja jaksotusperiaatteet
 • Ymmärtää keskeisten IFRS standardien perusperiaatteet ja niiden soveltamisen tilinpäätöksen laadinnassa
 • Ymmärtää keskeisten IFRS-standardien ja Suomen kirjanpitolainsäädännön olennaiset erot
 • On perehtynyt tilinpäätösinformaation sekä muun yritysinformaation (kestävyysraportoinnin) tuottamiseen ja suunnitteluun erityisesti talousjohdon näkökulmasta
 • Ymmärtää konsernitilinpäätöksen laatimisen

Laajuus: 6

Aikataulu: 17.01.2023 - 24.02.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Nina Sormunen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin aikana perehdytään keskeisiin IFRS standardiin ja niiden tulkintaohjeisiin case-esimerkkien ja esimerkkiyritysten tilinpäätöksien avulla. Lisäksi kurssilla perehdytään IFRS-normiston ja Suomen kirjanpitolainsäädännön periaatteellisiin eroihin. Kurssin tavoitteena on myös antaa perehdytys muihin keskeisiin raportoitaviin seikkoihin kuten yritystoiminnan vastuullisuus.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tentti: 60 %

  Luentokurssin aikaiset välitentit ja ryhmätyö: 40 %

  Hyväksyttävän kurssisuorituksen vaatimuksena on, että seuraavat ehdot täyttyvät: (a) tentti vähintään 30 p (50 % * 60 p) ja (b) tentti + välitentit + ryhmätyö vähintään 50 p (50 % * 100 p). Tentti perustuu kurssikirjoihin, luentoihin, harjoituksiin sekä erikseen jaettavaan/ilmoitettavaan materiaaliin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. periodi järjestetään etänä 

  • Opetus 
  • Harjoitukset 

  3. periodi järjestetään lähiopetuksena 

  • Opetus 
  • Harjoitukset 

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin aikana palautettaviin harjoituksiin liittyvät pisteet luetaan hyväksi kahdessa kurssia seuraavassa kuulustelussa. Kun kurssi järjestetään uudelleen, on myös pisteet ansaittava uudelleen palauttamalla vaadittavat harjoituspaketit.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2022-2023 Kevät III
  2023-2024 Syksy I
  2023-2024 Kevät III

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisussa