Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija
-Osaa työskennellä sujuvasti Unix käyttöjärjestelmäympäristössä

-Osaa Unix komentokielien perusteet

-Osaa versionhallinnan perusteet

-Osaa mallintaa yksinkertaisia digitaalisia, usein signaalinkäsittelyyn liittyviä, järjestelmiä Python-kielellä

-Ymmärtää yksinkertaisten laitteistokuvauskielisten kuvausten periaatteet.

-Osaa toteuttaa yksinkertaisia digitaalisia järjestelmiä FPGA alustalla.

Laajuus: 5

Aikataulu: 06.09.2022 - 01.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marko Kosunen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tulevaisuuden elektroniikkasuunnittelijan on ymmärrettävä laitteisto-ohjelmistorajapinta ja laitteiston ohjelmistoille aiheuttamat rajoitukset. Myös suunnittelumetodiikka edellyttää hyvää ohjelmoinnin perusosaamista, sillä elektroniikkasuunnittelusssa hyödynnetään laajasti ohjelmointia. Kurssissa tutustutaan elektronisen laitteen suunnitteluprosessiin siten, että laitteiston mallintaminen, simulointi ja lopulta ohjaus- sekä käyttöliittymä  yhdistetään yhdeksi ohjelmalliseksi kokonaisuuudeksi.

  Kurssilla opiskelijan ohjelmointitaitoja kehitetään laitteistosuunnittelua tukevaan suuntaan ja hänet tutustutetaan tehokkaisiin ohjelmistollisiiin työtapoihin elektroniikkasuunnittelun näkökulmasta. Kurssilla perehdytään tyypillisiin ohjelmallisiin suunnitteluympäristöihin ja käydään läpi ohjelmallisen laitteistosuunnittelun eri vaiheet mallintamisesta toteutukseen. Kurssi tarjoaa opiskelijalle erinomaisen lähtökohdan kehitttää ohjelmointi- ja laitteistosuunnitteluosaamistaan eteepäin myöhemmissä opintojen vaiheissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi koostuu luennoista (2h) ja harjoituksista (2h) per viikko.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi).