Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla saavutetaan valmiudet automaation ohjelmistoprojekteihin ohjelmointi-, suunnittelu- ja projektitaitojen osalta

Laajuus: 5

Aikataulu: 27.02.2023 - 02.06.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Seppo Sierla, Valeriy Vyatkin

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Automaatiosovellusten kehittäminen hyödyntäen automaatioalan ohjelmointirajapintoja. Oliopohjainen, ketterä ohjelmistonkehitys automaatiossa. Ihmisen ja koneen luettavat tietomallit automaatioprojektissa. Sovellusesimerkkejä tehdasautomaatiosta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Pienryhmäopetusta, harjoituksia ja harjoitustöitä. Kurssi suoritetaan demoilla ja suullisilla kuulusteluilla. Kurssilla ei ole tenttiä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Viikoittaiset harjoitukset PC luokassa tai laboratoriossa ja harjoitustyöt

  Kontaktiopetus: 48h

  Itsenäinen opiskelu: 84h

  Pakollinen läsnäolo: 48h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV - V
  2023-2024 Kevät IV - V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi). Pakollinen ilmoittautuminen harjoitusryhmään ennen ensimmäistä harjoituskertaa