Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija on syventänyt Automaatiojärjestelmät 1-kurssilla saavutettua osaamista automaation tietotekniikan, XML kielen ja rakennusautomaation osalta

Laajuus: 5

Aikataulu: 10.01.2023 - 22.02.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Heikki Ihasalo, Seppo Sierla, Valeriy Vyatkin

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Automaation tietotekniikka, XML automaatiossa, rakennusautomaatio

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Pienryhmäopetusta, harjoituksia ja ekskursio. Kurssi suoritetaan demoilla, suullisilla kuulusteluilla ja osallistumalla ekskursioille. Kurssilla ei ole tenttiä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoitukset PC luokassa ja laboratoriossa ja ekskursiot

   

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III
  2023-2024 Kevät III

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi). Pakollinen ilmoittautuminen harjoitusryhmään ennen ensimmäistä harjoituskertaa