Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija on syventänyt Automaatiojärjestelmät 1-kurssilla saavutettua osaamista automaation tietotekniikan, mikrokontrollerien ja rakennusautomaation osalta

Laajuus: 5

Aikataulu: 10.01.2023 - 22.02.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Heikki Ihasalo, Seppo Sierla, Valeriy Vyatkin

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Automaatiopyramidi, johdanto ohjelmointiin automaatiopyramidin ylemmissä kerroksissa, XML automaatiossa, 3D virtualisoinnit automaatiossa, mikrokontrollerit, rakennusautomaatio

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Pienryhmäopetusta, harjoituksia ja ekskursio. Kurssi suoritetaan demoilla, suullisilla kuulusteluilla ja osallistumalla ekskursioille. Kurssilla ei ole tenttiä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoitukset PC luokassa ja laboratoriossa ja ekskursiot

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan kurssin web-sivulla

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III

  2021-2022 Kevät III

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C8203

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Pakollinen ilmoittautuminen harjoitusryhmään ennen ensimmäistä harjoituskertaa