Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää modernin sähköenergiajärjestelmien rakenteen perusperiaatteet, sähköenergian tuotantotavat ja niiden periaatteelliset erot, ja yleisimmät kulutuskohteet. Opiskelija pystyy myös osallistumaan keskusteluun sähköenergian roolista ja merkityksestä yhteiskunnassa (mm. ympäristökysymykset ja ilmastonmuutos). Lisäksi opiskelija ymmärtää sähköenergiaan liittyvät perusyksiköt sekä suuruusluokat kulutuksessa ja tuotannossa, ja opiskelijalla on peruskäsitys sähköturvallisuudesta.

Laajuus: 3

Aikataulu: 13.09.2022 - 18.10.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anouar Belahcen, Jorma Kyyrä, Matti Lehtonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Sähköverkkojen peruskomponentit, energialähteet ja niiden ympäristövaikutukset, uusiutuva energia, sähköturvallisuus, tehoelektroniikka, sähkökoneet, sähköverkot ja tulevaisuuden sähköjärjestelmät.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, ryhmätyöt, posteri, ja esittely.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 12 h, itseopiskelu 68 h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Syksy I

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi).