Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija osaa matemaattisesti mallintaa ja ohjata robottikäsivarsimekanismia. Hän osaa käytännön tasolla teollisuusrobottien ohjelmoinnin perustoimintatavat. Opiskelija tuntee myös liikkuvien robottien liikemallien perusteet.

Laajuus: 5

Aikataulu: 08.09.2022 - 08.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pekka Forsman, Ville Kyrki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Luennot ja laskutupa: Pekka Forsman,  pekka.forsman@aalto.fi

Robotin offline-ohjelmointiharjoitus: Oliver Lagerroos, oliver.lagerroos@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Objektin paikan ja asennon kuvaaminen kolmiulotteisessa (3D) avaruudessa. Robottimanipulaattorin suora ja käänteinen kinemaattinen muunnos. Manipulaattorin liiketilan ja voimien kuvaaminen Jakobiaanimatriisin avulla. Robotin dynamiikan mallinnuksen perusteet. Johdatus liikkuvien robottien liiketilan mallinnukseen. Teollisuusrobottien ohjelmointi.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Lisätietoja kurssin sisällöstä löytyy kurssin
  MyCourses-etusivulta sekä avausluennon kalvoista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tentti, kotitehtävät, teollisuusrobottien offline-ohjelmointiharjoitus ja online-ohjelmointiharjoitus. Toinen osa offline-ohjelmointiharjoituksesta (main assignment) vaaditaan kurssin suorittamiseksi hyväksytysti.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin arvosana rakentuu lopputentistä (60%), kotitehtävien ratkaisuista (20%) sekä robotin etäohjelmointiharjoituksen jatko-osasta (main assignment) (20%).

  Kotitehtävien ja tentin tulosten arviointiin voi tutustua ottamalla yhteyttä Pekka Forsmaniin, pekka.forsman@aalto.fi.

  (Huom: online-ohjelmointiharjoitusta EI järjestetä tänä vuonna)


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot ja laskutupa, kotitehtävät, robotin ohjelmointiharjoitustyöt, tenttiin valmistautuminen, tentti.

  Kontaktiopetus: 35h
  Itsenäinen opiskelu: 100h    • koskee tätä kurssikertaa

  Luennot ja laskutupa 47 h, itsenäinen
  työskentely (kotitehtävät, robotin offline-ohjelmointiharjoitustyö, tenttiin
  valmistautuminen) 82 h, tentti 3 h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi).

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Luennot torstaisin salissa AS1, klo 14:15-16 (poikkeus avausluento salissa TU2)

  Laskutupa tiistaisin salissa AS1, klo 16-18 (ensimmäinen kerta 20.9)