Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija tuntee tärkeimmät automaation sovellusalueet ja ymmärtää yleiskuvan toimialasta, ymmärtää mittausten, toimilaitteiden ja takaisinkytkennän merkityksen osana systeemiä, osaa rakentaa yksinkertaisen systeemin mallin lähtien differentiaaliyhtälöistä sekä simuloida sitä. Ymmärtää perusteet mallin kalibroinnista ja tietopohjaisen mallin opettamisesta. Tuntee PID-säätimen perusteet. Ymmärtää millä tavalla automaatio- ja säätötekniikkaa käytetään robotin ja teollisuusprosessin ohjauksessa. Ymmärtää perusteet robotin kinematiikasta, dynamiikasta ja säädöstä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 16.01.2023 - 18.04.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ville Kyrki, Joni Pajarinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Systeemit differentiaaliyhtälöinä. Tunnetun mallin optimointi/kalibrointi. Datapohjaiset mallit. Mittaaminen (näytteistys / laskostuminen) ja diskreetti aika. PID-säädin. Ylempidimensioisen järjestelmän, kuten robotin, kinematiikka, dynamiikka, ja säätö.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoitustyö, laskuharjoitukset ja tentti

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, laskuharjoitukset ja tietokoneharjoitukset, itsenäinen työskentely (laskuharjoitustehtävät, pakollinen harjoitustyö, tenttiin valmistautuminen), tentti.

  40 t kontaktiopetusta, 90 t itsenäistä opiskelua.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2022-2023 opetukseen ilmoittaudutaan Sisussa (sisu.aalto.fi).