Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yrittäjyystaidoista. 

Kurssin suoritettuaan opiskelija: 

 • ymmärtää perusteet yrittäjähenkisestä ajattelusta sekä yrittäjyystaidoista 
 • pystyy kertomaan miksi insinöörit tarvitsevat yrittäjähenkistä ajattelua 

Laajuus: 3

Aikataulu: 28.02.2023 - 25.04.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Simo Lahdenne

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Yrittäjähenkinen ajattelu ja yrittäjyystaidot ovat hyödyllisiä ja tarpeen kaikenlaisissa organisaatioissa. Tämän kurssin tarkoituksena ei ole auttaa opiskelijoita perustamaan omaa yritystä, vaan valjastaa heidät yrittäjähenkisellä ajattelulla, jota he voivat hyödyntää missä vain elämäntilanteessa. 

  Yrittäjyystaidot voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen ideoihin ja mahdollisuuksiin, resursseihin, sekä toiminnan aloittamiseen. Näiden sisällä on useita erilaisia taitoja sekä ajatusmalleja joita voi hyödyntää erilaisissa toimissa. Näitä ovat esimerkiksi: yhteistyö eri tahojen kanssa, mahdollisuuksien etsiminen ja tunnistaminen, sekä tulostenviestintä. 

  Kurssilla tarkastellaan sekä harjoitellaan yrittäjyystaitoja sekä yrittäjähenkistä ajattelua ja reflektoidaan näitä suhteessa omaan tulevaisuuteen. 

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy II
  2022-2023 Kevät IV
  2023-2024 Syksy II
  2023-2024 Kevät IV