Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen asiantuntijatyössä
 • tietää, miten voi viestiä tietoisesti positiivisen vuorovaikutuksen edistämiseksi
 • hallitsee vaikuttavan ja vakuuttavan esittämisen perusteet
 • osaa toimia rakentavasti erilaisissa neuvottelutilanteissa

Laajuus: 6

Aikataulu: 25.10.2022 - 02.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Aleksi Soini

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssiin ja sen suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä, olethan yhteydessä suoraan Aleksiin aleksi.m.soini@aalto.fi

Ilmoittautumisiin ja opintojen rakenteeseen liittyvissä kysymyksissä olethan suoraan yhteydessä Sisun tukeen sisu@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla perehdytään liike-elämän ammattilaisten keskeisiin taitoihin: viestintään, vuorovaikutukseen ja neuvotteluun sekä kasvokkain että digitaalisessa ympäristössä. Erityisesti keskitytään rakentavan ja kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen lähtökohtiin työelämässä. Lisäksi opitaan tapoja viestiä onnistuneesti eri tilanteissa sekä johtajana, asiantuntijana että tiimin jäsenenä.

  Kurssilla opitaan tunnistamaan erilaisia viestintätapoja ja niiden vaikutuksia yhteistyöhön. Lisäksi harjoitellaan omien ideoiden vaikuttavaa ja vakuuttavaa esittämistä.

  Yksilö- ja ryhmäharjoitusten avulla kehitetään kykyä toimia rakentavasti työelämässä. Harjoitusten kautta kasvatetaan myös kykyä reagoida erilaisiin tilanteisiin joustavasti ja positiivisesti. Lisäksi harjoitukset kehittävät osallistujien konkreettisia tiimityötaitoja kuten kuuntelua, arvostusta ja toisten ideoiden laajentamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin tehtävät arvioidaan arviointirubriikkien avulla.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Arvosanajakauma tehtävien kesken: 

  Tehtävä 1 - Tarinankerronta- ja pitchaustehtävä (ryhmätyö) 35%, 

  Tehtävä 2 - Oppimispäiväkirja (yksilötyö) 30%,

  Tehtävä 3 - Status- ja muu ilmaisu työelämän vuorovaikutustilanteissa (ryhmätyö) 15%,

  ja Tehtävä 4 - Monivalintakyselyt (yksilötyö) 20%


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen opetukseen (pakollinen läsnäolo) 36 tuntia

  Itsenäinen työskentely 124 tuntia

   

   

 • koskee tätä kurssikertaa

  Lähiopetus 36h

  Itsenäinen työskentely 74h
  • Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen 25 tuntia
  • Vertaispalautteen antaminen 5 h
  • Videoiden katsominen 4 h
  • Materiaalien lukeminen, muistiinpanojen tekeminen yms. quizzejä ja oppimispäiväkirjaa varten 40 h
  • Ryhmätyöskentely 50h
  • Tehtävä 1a-c kirjalliset työt ja esitykset 30 h (n. 10 h / osa)
  • Tehtävä 3 esitys + kirjallinen työ 20 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Syksy I
  2023-2024 Syksy II

  Ilmoittautuminen :

  Vain Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoille. Ryhmäkoko max. 40. Pakollinen kurssi ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Tunnit tiistaisin ja perjantaisin klo 9.15-12.00. 

  Huomaathan kurssin ryhmäjaon, ja tulet tunnille oikeaan aikaan oman ryhmäsi kanssa. Tästä lisätietoa kurssin MyCourses-sivun etusivulla.