Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun, sen tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin sekä yliopisto-opiskeluun ja -yhteisöön. Opiskelija saa tietoa opiskelusta Aalto-yliopistossa. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu tärkeimpiin opiskelijoiden palveluihin. Opiskelija oppii suunnittelemaan opintojaan, arvioimaan ja kehittämään opiskelu- ja ajanhallintataitojaan sekä saa tukea opiskeluvalintojen tekemiseen omien uratoiveiden ja -suunnitelmien pohjalta.

Laajuus: 1

Aikataulu: 14.09.2022 - 05.04.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jenni Hirvensalo, Salla Mäkinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Orientaatio opintoihin, Oppimis- ja opiskelutaidot, KTK-ohjelman pääaineen valinta, opintojen ohjaus, uraohjaus

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot ja ohjaustapaaminen
  2. Unelmointi-tehtävä
  3. Ajanhallinnan tehtävä
  4. Pääainevalintaan liittyvä tehtävä
  5. Mursupalaute

  Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Poissaolot voi suorittaa korvaavilla tehtävillä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen luennoille ja ohjaustapaamiseen
  Tehtävät: Unelmointi-tehtävä, Ajanhallinnan tehtävä, Pääainevalintaan liittyvä tehtävä ja Mursupalaute

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kevät V
  2023-2024 Syksy I - Kevät V