Topic outline

 • BIZ students 19-2-2019_photo_Mikko_Raskinen_067

  Osaamistavoitteet

  Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun, sen tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin sekä yliopisto-opiskeluun ja -yhteisöön. Opiskelija saa tietoa opiskelusta Aalto-yliopistossa. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu tärkeimpiin opiskelijoiden palveluihin. Opiskelija oppii suunnittelemaan opintojaan, arvioimaan ja kehittämään opiskelu- ja ajanhallintataitojaan sekä saa tukea opiskeluvalintojen tekemiseen omien uratoiveiden ja -suunnitelmien pohjalta.

  Työskentelytavat

  Osallistuminen luennoille ja ohjaustapaamiseen
  Tehtävät: Unelmointi-tehtävä, Ajanhallinnan tehtävä, Pääainevalintaan liittyvä tehtävä ja Mursupalaute

  Opinnot_haltuun_22-23_aikataulu

 • Kurssin tapaamiskerrat ajoittuvat opetusperiodeille I, II ja IV. Tapaamiskerroilla (syksyllä 1-3, keväällä 1 ja ohjaustapaaminen) tulee olla läsnä kurssin BIZ-A0101 Opinnot haltuun suorittamiseksi hyväksytysti. Materiaalit tullaan lisäämään tälle sivulle jokaisen tapaamiskerran jälkeen.

  Syksy:

  1. 14.9. klo 10.15-12 zoom (https://aalto.zoom.us/j/69547044300):
   Saat tietoa ensimmäisestä opiskeluvuodesta ja Opinnot haltuun -kurssista sekä ensimmäisen opiskeluvuoden päätteeksi tehtävästä pääainevalinnasta. Saat ohjeet Unelmoi!-tehtävään.
  2. 21.9. klo 10.15-12 A-sali
   Saat tietoa opiskelutaidoista. 
  3. 26.9. klo 13.15-15 zoom (https://aalto.zoom.us/j/69547044300)
   S
   aat tietoa opiskelumahdollisuuksista Kauppakorkeakoulun ulkopuolella. Saat ohjeet Ajanhallinta-tehtävään. Lisäksi tutustut KY:n hyvinvointitutoreihin. Vapaaehtoinen Sisu-perehdytys tapaamiskerran lopulla.
  4. II opetusperiodin aikana: Ohjaustapaaminen pienemmissä ryhmissä viikoilla 45 ja 46.

  Kevät:

  1. 22.3. klo 15.15-17.00 zoom (https://aalto.zoom.us/j/69547044300):
   Saat tietoa pääainevalinnasta sekä toisen ja kolmannen vuoden opinnoista
  2. 29.3. klo 16.15-18.00 A-sali
   Meet Your Community: Pääset kuuntelemaan ekonomien uramahdollisuuksista ja alumnitarinoita ja keskustelemaan alumnien kanssa
  3. 5.4. klo 16.15-18.00 A-sali 
   Pääset kuuntelemaan Kauppakorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia pääaineista ja pääainevalinnasta

 • Kurssin Opinnot haltuun harjoitustyöt ovat seuraavat: 

  1) Unelmoi!-tehtävän 1. osa (DL 21.9.2022)

  2) Ajankäytön seurantatehtävä (tehtävänanto 21.9.2022., DL 31.10.2022)

  3) Pääainevalintaan liittyvä tehtävä (DL 21.5.2023)

  4) Mursupalaute (DL 9.6.2023)

  Tehtävänannot päivitetään tälle sivulle ao. tehtävän palautuslaatikkoon.

  HUOM! Jos et pääse tapaamiskerralle, voit tehdä korvaavan tehtävän ennen seuraavaa tapaamiskertaa. Korvaavan tehtävän tehtävänannon löydät sivulta "Jos missasit tapaamiskerran".

 • Jos sinulla on kysyttävää opintojen suunnitteluun, pääainevalintaan tai Opinnot haltuun -kurssiin liittyen, lähetä viestiä opintotutoreillesi Jenni Hirvensalolle ja Salla Mäkiselle (opintotutor-biz@aalto.fi).

  Liiketoimintaosaamisen perusteiden kurssien opettajat antavat 1. vuoden opiskelijoille akateemista ohjausta, joten ole rohkeasti heihinkin yhteydessä, jos sinulla herää kysymyksiä.


  Opintotutorin vastaanotto

  V periodi (12.30-13.15): 

  • to 27.4. U2-salin edessä (Otakaari 1)
  • to 4.5. ja to 11.5. B-salin edessä (Otakaari 1)
  • to 25.5. ja to 1.6. T1-salin edessä (Konemiehentie 2)

  Aikaa ei tarvitse erikseen varata. Vastaanottoa ei järjestetä tenttiviikoilla.

  Pidempää tapaamista varten on hyvä sopia aika etukäteen. Voit varata henkilökohtaisen tapaamisajan My Studiesinkautta (mystudies.aalto.fi). Henkilökohtaiset tapaamiset järjestetään Ekonominaukiolla (Helpdesk, huone Y115, käynti opiskelijahubin läpi).


  Opiskelutaitoihin, motivaatioon, oman ajankäytön suunnitteluun ja jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä opintopsykologeihin. Lähetä ajanvarauspyyntö osoitteeseen opintopsykologi@aalto.fi. Lisätietoa opintopsykologien palveluista.

 • Opinnot haltuun 1 (BIZ-A0101),1op - rästitehtävä

  Nämä ohjeet on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet Opinnot haltuun 1 -kurssia ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Lue ohjeet huolella, kirjoita tehtävänannon mukaisesti ja palauta tehtävä pdf-tiedostona osoitteeseen opintotutor-biz@aalto.fi. Tehtävä tarkistetaan ja arvioidaan 28 vrk kuluessa palautuksesta.

  Tarkemmat ohjeet tehtävän tekemiseen löydät tästä linkistä.

 • Opinnot haltuun 1 (20A00511), 1op - korvaava suoritustapa


  Nämä ohjeet on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat tulleet valituksi siirtohaussa tai avoimen yliopiston opintojen perusteella. Opinnot haltuun 1 -kurssi on vapaaehtoinen siirtohaussa tai avoimen väylässä hyväksytyille. Halutessasi voit kuitenkin suorittaa kurssin joko kokonaisuudessaan tai tämän sivun ohjeiden mukaisesti korvaavalla suoritustavalla. Lue ohjeet huolella, kirjoita tehtävänannon mukaisesti ja palauta tehtävä pdf-tiedostona osoitteeseen opintotutor-biz@aalto.fi. Huomioithan, että hyväksytty suoritus edellyttää, että pohdintaa on tehty kaikista tehtävänannossa mainituista näkökulmista ja annettuun aineistoon on viitattu asianmukaisin merkinnöin. Tehtävä tarkistetaan ja arvioidaan 28 vrk kuluessa palautuksesta.

  Korvaavan suoritustavan tehtävänanto


 • Aalto-yliopistossa kohtaavat tekniikka, talous ja taide. Aallon monitieteisillä kursseilla opiskelijalla on mahdollisuus tavata eri alojen opiskelijoita ja opettajia ja saada kokemus erilaisista tavoista ratkaista ongelmia. Monitieteisyys voi tarkoittaa opiskelijalle myös yksilöllistä tutustumista toisen alan aihealueisiin osallistumalla toisen alan taitoja opettavalle kurssille, jonka tavoitteena sinänsä ei ole alojen yhdistäminen.

  Kauppatieteen kandidaatin tutkintoon on mahdollista sisällyttää Aallon muista kouluista yksittäisiä kursseja (vapaasti valittaviin opintoihin) ja/tai sivuopintokokonaisuuden.

  Kiinnostuitko?

  Lue lisää:

 • Jos olet suorittanut Liiketoimintaosaamisen perusteita aikaisemmin tai haluat muusta syystä muita opintoja ekalle vuodelle, voit lähteä etsimään opintoja näiden vaihtoehtojen kautta:

  1. Kieliopinnot: Mitä tutkintoon edellytetään, mitkä kielet kiinnostaa, minkälainen taitotaso edellytetään vaihto-opiskeluun? Lisätietoa

  2. Mieti, mikä sinua kiinnostaisi pääaineena ja/tai sivuaineena. Pääaineen opintoja et voi vielä opiskella, koska sinulla ei ole pääaineeseen opinto-oikeutta, mutta voit tehdä suunnittelemasi pääaineen opintoja sivuaineena. Sivuaineopinnot sopivat sitten pääaineeseen, sivuaineeseen tai vapaasti valittaviin opintoihin.

  Kaikkia Aallossa järjestettäviä kursseja pääset selaamaan osoitteessa courses.aalto.fi.

  Kursseja valitessa tarkista niiden esitietovaatimukset sekä opetusohjelmat, jotta tiedät, onko sinulla riittävä osaaminen kurssille ja sopiiko se aikatauluusi.

  Jos olet tehnyt pääainevalinnassa huomioitavia opintoja aikaisemmin, kannattaa niiden tilalle tehdä muita opintoja, koska pääainevalinnassa huomioidaan vain 1.8.2022-28.6.2023 välillä tehdyt opinnot. Lisätietoa opintojen vaatimuksista pääainevalinnan valintaperusteista