Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi toimii johdatuksena markkinoinnin peruskäsitteisiin ja teorioihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen liiketoiminnan ja johtamisen  perusperiaatteet ja käsitteet. Hän osaa soveltaa markkinoinnin käsitteitä ja malleja liiketoiminnan analysointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Laajuus: 6

Aikataulu: 27.02.2023 - 17.04.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Henri Weijo, Johanna Frösén

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssiin liittyvissä kysymyksissä otathan ensisijaisesti yhteyttä kurssiassistentti Aino Malkamäkeen: aino.malkamaki@aalto.fi.


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oppimisteemoihin kuuluvat markkinoinnin johtamisen periaatteet keskeisillä osa-alueilla, kuten kuluttajien ja asiakkaiden ymmärtäminen; houkuttelevien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen; hinnoittelumallien suunnitteleminen; myynti- ja jakelukanavien luominen ja kehittäminen; markkinointiviestintä ja myynti; sekä markkinoinnin tuloksellisuuden mittaus ja analytiikka.

 • koskee tätä kurssikertaaToteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Ryhmätyöt (60 %)
  2. Lopputentti (40 %)

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin arvosana muodostuu lopputentin (40%) sekä kurssin aikana tehtävien harjoitusten (60%) summana. Harjoitukset koostuvat kurssimateriaaleihin tutustumisesta ja näiden kommentoinnista (yksilötyö, yhteensä max. 15%) sekä ryhmissä tehtävistä kolmesta case-harjoituksesta (yhteensä max. 45%). Lisäksi kurssin loppuarvosanaan vaikuttavia lisäpisteitä (max. 10%) on mahdollista kerryttää kurssin aikana tehtävien pienryhmätöiden avulla.

  Yksilötyöskentely

  Tentti

  40%

  Perusall

  15%

  Ryhmätyöt

  Case-harjoitukset

  45%

  Pienemmät tehtävät

  10%

  Yhteensä (/100%)

  110%

   

  Ryhmä, joka suorittaa case-harjoitukset ja pienemmät ryhmätehtävät yhteensä korkeimmalla pistemäärällä, saa automaattisesti tentistä täydet 40%. Toiseksi eniten pisteitä kerännyt ryhmä saa tentin esseeosiosta automaattisesti täydet 30%, kolmanneksi tullut monivalintaosiosta täydet 10%.

  Kurssin läpäistäkseen opiskelijan tulee saada tentistä vähintään puolet pisteistä (20/40%).

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  6 opintopistettä on 160 tuntia:

  1. Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) (30 h)
  2. Ryhmätyöt (48 h)
  3. Omatoiminen kurssimateriaaliin tutustuminen ja kuulusteluun valmistautuminen (79 h)
  4. Kuulustelu (3 h)

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssi koostuu luennoista, näitä tukevasta artikkelilukemistosta, ryhmissä tehtävistä case- ja pienharjoituksista sekä lopputentistä.

  Luennot

  24h

  Lukemisto + keskustelu

  21h

  Case-harjoitukset

  42h

  Pienharjoitustehtävät

  10h

  Monivalintakysymykset ja tenttiin valmistautuminen

  62h

  Tentti

  3h

  Yhteensä

  162h


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin lukemisto ja siihen liittyvät yksilötehtävät löytyvät Perusall:sta (vaatii rekisteröitymisen).

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV
  2023-2024 Kevät IV

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Milloin

  Mitä

  Ma 27.2. klo 10:15-12:00

  Johdanto

  Ti 28.2. klo 10:15-12:00

  Kuluttajan käyttäytyminen

  Ma 6.3. klo 10:15-12:00

  Asiakkaiden segmentointi

  Ti 7.3. klo 10:15-12:00

  CASE 1 purku

  Ma 13.3. klo 10:15-12:00

  Markkinoinnin kilpailukeinot

  Ti 14.3. klo 10:15-12:00

  Asiakaskokemus

  Ma 20.3. klo 10:15-12:00

  CASE 2 purku

  Ti 21.3. klo 10:15-12:00

  Markkinatutkimus ja -analytiikka

  Ma 27.3. klo 10:15-12:00

  Brandin johtaminen

  Ti 28.3. klo 10:15-12:00

  Markkinointistrategia

  Ma 3.4. klo 10:15-12:00

  CASE 3 purku

  Ti 4.4. klo 10:15-12:00

  Yhteenveto