Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Ymmärrät, mikä rooli yrityksillä on yhteiskunnassa ja miten yhteiskunta määrittelee yritystoiminnan puitteet.

Hahmotat, mitä yrityksen tuottama hyvä tarkoittaa.

Tiedät eri tavoilla toimivien yritysten tuottaman hyvä piirteet ja eroavuudet.

Tiedät, mitä tarkoittaa yrityksen tuottama hyvä kestävällä ja vastuullisella tavalla.

Tiedät haasteet, jotka liittyvät yrityksen tuottaman hyvän tunnistamiseen ja arviointiin.

Tunnistat yrityksen tekemän hyvän. ja siihen liityvät haasteet.

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 05.09.2022 - 23.09.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Seppo Ikäheimo, Otto Toivanen, Sami Itani

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Yhteiskunta ja yrityksen tehtävä yhteiskunnassa 

  Yrityksen toiminnan juridiset toimintamuodot ja hyvän tuottaminen

  Yrityskokonaisuuden organisointi: strategiat, operaatiot ja johtaminen

  Yrityksen tietojärjestelmät ja toimitusketjut

  Yritystoiminnan funktiot: markkinointi, HR, rahoitus, laskentatoimi

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Pass/fail

  Students complete their case group work and evaluates with comments the case work by another group.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentoihin valmistautuminen 12 tuntia, luennot 18 tuntia, ryhmätyö 30 tuntia, vertaisarvioinnin tekeminen 6 tuntia

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssityöskentelyssä luentojen lisäksi on ryhmätyö, jossa opiskelijat analysoivat neljän hengen ryhmissä yhden yrityksen toimintaa kokonaisvaltaisesti arvioiden sen tuottamaa hyvää vastuullisesti ja kestävällä tavalla.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Syksy I