Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suorittaneet hallitsevat taloustieteen perusteet ja osaavat soveltaa taloustieteellistä ajattelua yhteiskunnallisten ilmiöiden hahmottamisessa sekä käytännön ongelmien ratkaisemisessa. Kurssin jälkeen opiskelijoilla on perusymmärrys markkinoiden ja muiden allokaatiomekanismien toiminnasta. Opiskelijat ymmärtävät myös miten markkinavoima ja ulkoisvaikutukset voivat johtaa markkinoiden tehottomuuteen, sekä näiden ongelmien mahdollisia ratkaisuja. Lisäksi opiskelijoilla on kurssin jälkeen perusymmärrys talouskasvun, suhdannevaihteluiden, työttömyyden, säästämisen, investointien, inflaation sekä finanssi- ja rahapolitiikan syistä ja seurauksista sekä perustiedot kansantalouden tilinpidosta.

Laajuus: 6

Aikataulu: 24.10.2022 - 09.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Matti Sarvimäki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi tarjoaa johdatuksen taloustieteelliseen ajatteluun ja auttaa muodostamaan kokonaiskuvan talouden toiminnasta. Kurssilla analysoimme yksittäisen ihmisen valintoja, strategista kanssakäymistä, yritysten ja markkinoiden toimintaa, markkinavoiman ja ulkoisvaikutusten merkitystä, talouspolitiikan vaihtoehtoja ja vaikutuksia sekä suhdannevaihteluiden, inflaation ja taloudellisen kasvun syitä ja seurauksia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1.    Luennot 36h
  2.    Harjoitukset 10h (15% arvostelusta)
  3.    Tentti (85% arvostelusta), joka perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan materiaaliin sekä mainittuun kirjallisuuteen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot 36h ja luentoihin valmistautuminen 24h
  Harjoitukset 10h ja harjoituksiin valmistautuminen 50h
  Tentti 3h ja tenttiin valmistautuminen 37h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi:
  2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Syksy II

  Ilmoittautuminen: Sisussa

  Ilmoittautumista koskevat kysymykset laitoksen suunnittelijalle.