Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat itsenäisesti taiteellisen projektin julkista esittämistä ajatellen.
 • Opiskelijat osaavat hyödyntää ja soveltaa valitsemiansa tekniikoita ja teknologioita saavuttaakseen asetetut päämäärät.
 • Opiskelijat laajentavat omaa teknistä ja taiteellista osaamistaan monialaisempaan ja kokeellisempaan suuntaan
 • Opiskelijat osaavat ammentaa sisältöä omaan taiteelliseen työskentelyynsä nykytaiteen ilmaisumuodoista sekä laajemmista käsitteellisistä asiayhteyksistä
 • He oppivat muodostamaan taiteiden, erilaisten yhteisöjen ja toisten alojen välisiä yhteyksiä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 24.04.2023 - 16.05.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sakari Tervo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin keskeinen sisältö on tehdä oma luova taiteellinen projekti, joka toteutetaan yhteisen teeman pohjalta julkista esittämistä ajatellen. Opiskelija suunnittelee teosprojektin toteutuksen, johon hän voi yhdistää myös oman alansa näkökulmia ja valitsee tekniikan ja materiaalit tekemänsä suunnitelman pohjalta. Studio C tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää pidemmälle teknisiä ja käsitteellisiä taitojaan ja ymmärtää luovan työn suhdetta maailmaan.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Taideteoksen tai - teon toteutus itsenäisesti tai pienryhmässä omavalintaisella tekniikalla. Yhteiset keskustelut sekä henkilökohtaiset tutoroinnit opettajan kanssa. Näyttelyyn ja sen ripustukseen sekä loppukritiikkiin osallistuminen. Jokainen opiskelija tai pienryhmä tekee yhden pääteoksen. 

  Arvosteluperusteet: läsnäolo, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, yhteisiin keskusteluihin ja edistyminen itsenäisessä työskentelyssä. Opiskelijan henkilökohtainen edistyminen sekä kyky ilmaista ja hyödyntää oppimaansa. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  42 h kontaktiopetusta ja 39 h itsenäistä työskentelyä

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Syksy I
  2023-2024 Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Minimiosallistujamäärä: katso toteutus. Maksimiosallistujamäärä: katso toteutus.