Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

1 Opiskelijalla on tuntemus museoiden ja taidelaitosten pedagogisista yleisötyön menetelmistä.
2 Opiskelijalla on kyky ymmärtää museoiden ja taiteen mahdollisuuksia toimia oppimisympäristöinä erilaisille oppijoille ja ryhmille.
3 Opiskelija hallitsee yhteistyössä taide- tai kulttuuriperintölaitoksen kanssa toteutettavan yhteisöllisen projektin suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin peruslähtökohdat.
4 Opiskelija osaa arvioida yleisötyötoiminnan eettisiä, pedagogisia, kulttuurisia ja yhteisöllisiä vaikutuksia.

Laajuus: 6

Aikataulu: 10.01.2023 - 04.04.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Riikka Haapalainen, Heidi Fast

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin vierailut, luennot ja asiantuntijatapaamiset tarjoavat johdannon suomalaiseen museo- ja näyttelypedagogiikkaan ja yleisötyön erilaisiin muotoihin. Käytännön yleisötyön menetelmiä heijastetaan myös ajankohtaisiin keskusteluihin museo- ja kulttuurilaitosten sisällöistä, merkityksistä ja inklusiivisista käytännöistä. Lisäksi kurssilla perehdytään yhteisötaidekasvatuksen toimintatapoihin keinoihin, joilla voi tarkastella yhteisön normien merkityksiä. Kriittisen tarkastelun kautta etsitään näkökulmia, jotka eivät rajoitu inhimilliseen näkökulmaan. Kurssiin kuuluu oheislukemisto.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Läsnäolo luennoilla, osallistuminen keskusteluihin sekä annettujen yksilö- ja ryhmätehtävien tekeminen ja onnistunut suorittaminen. Vähintään 80 % läsnäolo. Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  6 ECTS ≈ 162h

  Contact teaching 48h/114h

  Luennot, keskustelut, tehtävät, vierailut, kurssiprojekti ja sen kirjallinen raportointi.

  Osallistuminen kurssille. Vähintään 80% läsnäolo.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  1 Ei köyhyyttä

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  12 Vastuullista kuluttamista

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8
  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  Ilmoittautuminen: Sisu.

  Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun