Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

1. Opiskelija tunnistaa erilaisia lähestymistapoja ihmisen ja ympäristön suhteen tarkasteluun ja oppii arvottamaan omaa ympäristösuhdettaan.
2. Hän oppii tunnistamaan taidekasvatuksen ja taiteen erilaisia mahdollisuuksia osallistua ympäristövastuullisuuden edistämiseen ja kestävämpien tulevaisuuksien rakentamiseen.
3. Opiskelija soveltaa oppimaansa taiteelliseen työskentelyyn ryhmässä ja itsenäisesti.

Laajuus: 3

Aikataulu: 25.04.2023 - 30.05.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Minna Suoniemi, Henrika Ylirisku, Sara Ilveskorpi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

henrika.ylirisku@aalto.fi

sara.ilveskorpi@aalto.fi

minna.suoniemi@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tutustutaan ajankohtaisen ympäristöteorian perusteisiin ja taidekasvatuksen ympäristöperinteeseen. Pohditaan sekä omia että jaettuja ympäristösuhteita ja niiden vaikutuksia pedagogiseen, taiteelliseen ja eettiseen orientaatioon. Käsitellään valittuja teemoja taiteellisen työskentelyn keinoin.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssiohjelma päivittyy kurssin MyCo-sivulle.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen kontaktiopetukseen, yksilö- ja ryhmätehtävät, taiteellinen projekti. Vähintään 80 % läsnäolo. Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  3 ECTS ≈ 81h

  Kontaktiopetus 24h

  Muu 57h

  Luennot, ryhmätyöt, opintomatka, taiteellinen työskentely.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  14 Vedenalainen elämä

  15 Maanpäällinen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on tarkoitettu vain kuvataidekasvatuksen pääaine- ja sivuaineopiskelijoille.

  Ilmoittautuminen: Sisu.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssiin kuuluu leirikoulu Evolla 22.5.-24.5.