Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

1 Opiskelija ymmärtää historiallisen avantgarden taiteellisia, yhteiskunnallisia ja teoreettisia lähtökohtia
2 Opiskelija tuntee 1900-luvun länsimaisen taiteen keskeisiä toimijoita, ismejä ja ilmiöitä ja osaa suhtautua niihin myös kriittisesti
3 Opiskelija on harjaannuttanut taiteen luenta- ja keskustelutapojaan ja kokeillut avantgardetaiteen menetelmiä ja manifesteja.

Laajuus: 6

Aikataulu: 26.10.2022 - 02.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Helena Sederholm

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi tarkastelee avantgardetaiteen historiallisia suuntauksia 1800-luvun lopun realisteista 1960- ja 70-lukujen taiteen kokeelliseen ilmapiiriin. Tarkastelun ytimessä on historiallisten avantgardeliikkeiden toimintatapoihin sisältynyt vaade yhteiskunnallisesta vallankumouksesta sekä kiinteiden taide- ja taiteilijakäsitysten horjuttamisesta: kysymys taiteen ja elämän välisestä suhteesta.

  Kurssin sisältönä ovat avantgardetaiteen teoriat, manifestit ja esteettiset käytännöt; case-analyysit ja avantgardististen menetelmien kokeilu.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Läsnäolo luennoilla, osallistuminen keskusteluihin, annettujen yksilö- ja ryhmätehtävien tekeminen ja loppuraportin onnistunut suorittaminen. Vähintään 80 % läsnäolo. Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  6 ECTS ≈ 162h

  Kontaktiopetus 51h

  Muu 111h

  Luennot, keskustelut, itsenäinen työskenetely (lukeminen, kirjoittaminen ja reflektointi), ryhmätyöt luennoilla. Vähintään 80% osallistuminen opetukseen.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Syksy II

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on tarkoitettu vain kuvataidekasvatuksen pääaine- ja sivuaineopiskelijoille.

  Ilmoittautuminen: Sisu