Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan, opiskelija

1 tuntee ja ymmärtää ainedidaktiikan opetusta, opiskelua ja oppimista tutkivana ja kehittävänä tieteenalana sekä kuvataideopetuksen ainedidaktisen tutkimuksen ajankohtaisia teemoja,
2 osaa rakentaa omaa taidekasvatusnäkemystään taidepedagogisen ja ainedidaktisen teorian ja käytännön avulla,
3 ymmärtää kuvataideopetuksen luonteen yleissivistävässä koulutuksessa ja hallitsee siihen soveltuvia opetus-
ja työmuotoja ja osaa perustella niiden käyttöä eri tilanteissa,
4 ymmärtää opetussuunnitelma-ajattelua, tuntee perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman
perusteiden arvoperustan ja on saanut valmiuksia osallistua koulun opetussuunnitelman laatimiseen sekä osaa problematisoida opetussuunnitelmaa,
5 osaa soveltaa ainedidaktista tietoa kuvataideopetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja opetuksen aikaiseen arviointiin
6 tuntee erilaisia opiskelun aikaisen palautteen antamisen menetelmiä,
7 osaa toimia luontevasti erilaisissa kuvataideopetukseen liittyvässä vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 19.09.2022 - 18.01.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Taneli Tuovinen, Leena Knif

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Käsitellään kuvataiteen ainedidaktiikan ja taidepedagogiikan peruskysymyksiä. Perehdytään kuvataiteen opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointimuotoihin. Tarkastellaan pedagogisen vuorovaikutuksen kysymyksiä kuvataiteen oppiaineen kontekstissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tarkemmat tiedot Helsingin yliopiston kurssisivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tarkemmat tiedot Helsingin yliopiston kurssisivulta.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin järjestää Helsingin yliopisto.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kevät III
  2023-2024 Syksy I - Kevät III

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on tarkoitettu vain kuvataidekasvatuksen pääaine- ja sivuaineopiskelijoille.

  Ilmoittautuminen: Sisu.