Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Suoritettuaan kurssin, opiskelija

1 tuntee kasvatuksen ja taidepedagogiikan tutkimuksen peruskäsitteistön sekä keskeiset tutkimusotteet
2 ymmärtää laadullisen ja määrällisen tutkimuksen sekä taiteellispainotteisen tutkimuksen keskeisiä metodisia kysymyksiä
3 osaa käyttää kurssilla opiskeltuja menetelmiä taidekasvatuksen ilmiöiden tutkimisessa ja oman opettajaksi kehittymisensä kriittisessä tarkastelussa.

Laajuus: 3

Aikataulu: 06.09.2022 - 04.04.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Taneli Tuovinen, Heidi Fast

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

heidi.fast@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla

  • paneudutaan taidepedagogiikan tutkimuksen peruskäsitteistöön ja keskeisiin tutkimusotteisiin luentojen, kurssin oppimateriaalin ja soveltavien harjoitusten kautta.
  • käsitellään kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen perusajattelua, laadullisen tutkimuksen keskeisiä
   aineistonhankinta- ja analyysimenetelmiä, oman opettajuuden ja taiteilijuuden jäsentämistä tutkivana työnä, sekä erilaisia opetus-oppimisprosessien ja visuaalisen kulttuurin ilmiöiden tutkimisen lähestymistapoja.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Läsnäolo kontaktiopetuksessa, osallistuminen keskusteluihin, annettujen tehtävien tekeminen hyväksytysti. Vähintään 80 % läsnäolo.

  Vaihtoehtoinen suoritustapa: Annettuun kirjallisuuteen peurstuva kotitentti. Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  2-3 ECTS = 54-81h

  Kontaktiopetus 2 opintopisteen versiossa 35h.

  Kontaktiopetus 3 opintopisteen versiossa 30h.

  Osallistuminen opetukseen ja suoritetut kurssitehtävät. Katso toteutuskohtaiset tiedot kurssisivuilta (MyCourses).

  Osallistuminen kurssille. Vähintään 80% läsnäolo.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssista toteutetaan kaksi eri versiota jotka poikkeavat laajuudeltaan toisistaan (2 tai 3 ECR). Kurssi on pakollinen sekä taidekasvatuksen opiskelijoilla. Kandidaatintutkinto 2 ECR laajuinen toteutus, maisterintutkinto 3 ECR laajuinen toteutus.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV - V
  2023-2024 Kevät IV - V

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on tarkoitettu vain kuvataidekasvatuksen pääaine- ja sivuaineopiskelijoille.

  Ilmoittautuminen: Sisu.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Tutkimusmenetelmäkurssi (2 opintopistettä) ja kandiseminaari on integroitu ja opetus tapahtuu kandiseminaarin yhteydessä.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  6.9.2022 Kandiseminaari -info 

  13.9.2022–11.10.2022 Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät -kurssi

  25.10.2022–4.4.2023 Kandiseminaari


  Tarkempi ohjelma ks. kurssin MyCourses -etusivu.