Topic outline

 • Kurssi on suunnattu Kuvataidekasvatuksen 3. vuosikurssin kandidaattiopiskelijoille. 

  Tutkimusmenetelmäkurssi (AXM-C1107 – Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät, 2 op) ja Kandiseminaari (ARTS3017.kand – Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari, 10 op) on integroitu ja opetus tapahtuu kandiseminaarin yhteydessä. 

  Kurssi toteutetaan syyslukukaudella 2022 lähiopetuksenaTapaamme tiistaisin klo 9:15–12:00/17:00 Harald Herlin -oppimiskeskuksessa, tilassa Vilho - 233a. 


  TUTKIMUSMENETELMÄKURSSIN OHJELMA: 


  6.9.2022                Kandiseminaari-info


  13.9.2022              Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät: Johdatusta taidekasvatuksen tutkimiseen

  9.15–10.00 LUENTO: Kurssin tavoitteiden, sisältöjen, ohjelman, tehtävien ja toimintatapojen esittely

  10.15–11.30 LUENTO: Kurssin avaus: Mitä on taidekasvatuksen tutkimus, ja miten sekä miksi sitä tehdään?

  11.30–12.30 LOUNASTAUKO

  12.30–13.30 LUENTO: Kurssin avaus: Mitä on taidekasvatuksen tutkimus, ja miten sekä miksi sitä tehdään? (jatkuu)

  13.30–14.00 Conceptual speed dating + purku

  14.15–15.00 Käsiteideointia

  15.15–17.00 Keskustelua + TEHTÄVÄ 1: Tunnista ilmiö, määritä ongelma ja rajaa tutkimuskysymys


  20.9.2022              Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät

  LUENTO: Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät

  TEHTÄVÄ 1: Purku

  TEHTÄVÄ 3: Artikkeliin, maisterintyöhön tai väitöskirjaan tutustuminen + esittely (tehtävänanto)


  27.9.2022              Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät

  LUENTO: Taiteellisen ja taideperustaisen tutkimisen menetelmistä

  VIERAILIJA: Essi Niemisen opinnäyte-esittely

  TEHTÄVÄ 2: Käytäntö- ja taideperustaisen tutkimusajattelun harjoitus


  4.10.2022              Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät

  LUENTO: Taiteellisen ja taideperustaisen tutkimisen menetelmistä

  TEHTÄVÄ 2: Purku

  LUENTO: Taidekasvatuksen tutkimisen eettisiä kysymyksiä


  11.10.2022             Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät

  TEHTÄVÄ 3: Esittelyjä

  9.15–9.35 Aarni:

  Katja Koponen (2021): Vaikuttava möhkäle – Materian kanssa tekemisestä ja elämisestä

  9.35–9.55 Pinja:

  Katja Tukiainen (2022): Tyttöarmeija – Kerronnallinen maalaus tilassa

  9.55–10.15 Alex:

  Leena Valkeapää (2012): ”Taiteellisen ajattelemisen autoetnografisuus” 

  10.15–10.25 Tauko

  10.25–10.45 Henna:

  Tero Hytönen (2014): KATSE KEHOSSA – KEHO KATSEESSA – Fenomenologinen tutkielma katseen ja kehon kautta saavutettavasta olemisen kokemuksesta taiteellisessa toiminnassa

  10.45–11.05 Alisa:

  Veera Tiainen (2022): "Taideaktivismi ekokriisien ajassa" 

  11.05–11.25 Leo: 

  11.30–12.30 LOUNASTAUKO

  12.30–17.00 LUENTO-WORKSHOP: Tutkimusasetelman luonnostelu


  25.10.2022–4.4.2023            Kandiseminaari


  Kurssi on mahdollista suorittaa myös kokonaan itsenäisenä verkko-opiskeluna tai annettuun kirjallisuuteen perustuvana kotitenttinäNäitä vaihtoehtoja suositellaan erityisesti kandiopiskelijoille, joilla esim. sivuaineopinnot menevät päällekkäin kurssin opetusaikojen kanssa. 

  Kurssi on mahdollista korvata osittain tai kokonaan aiempiin opintoihisi sisältyneillä tutkimusmenetelmäopinnoilla.

  Tarkempaa tietoa eri suoritusvaihtoehdoista löydät alta. HUOM! Vastaathan ennen kurssin alkua suoritustapaasi koskevaan kyselyyn!

  Kandiseminaarista ks. lisätietoja seminaarin MyCourses -etusivulta. 

  Nähdään kurssilla!

  Terveisin, Heidi 

  heidi.fast@aalto.fi