Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Suoritettuaan opetusharjoittelun

1 osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen kuvataiteen opetusjakson alakoulussa tai lasten ja nuorten kuvataidekoulussa, huomioiden ko. oppimisympäristön opetussuunnitelmat
2 osaa reflektoida ja käsitteellistää opetus- ja oppimiskokemustaan
3 osaa hyödyntää harjoittelukokemustaan taidekasvatusnäkemyksensä pohdinnassa.

Laajuus: 3

Aikataulu: 09.01.2023 - 21.04.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tiina Pusa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelija harjoittelee alakoulussa tai lasten ja nuorten kuvataidekoulussa. Harjoittelun sisältöinä ovat oppilaiden kohtaaminen ja opetettavan ryhmän seuraaminen harjoittelukoulussa, harjoittelutuntien suunnittelu ja pitäminen 2-3 hengen ryhmissä, harjoittelun sekä suullinen että visuaaliskirjallinen reflektoiva raportointi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusharjoittelusuunnitelman tekeminen, opetuksen seuraaminen harjoittelupaikassa, omien harjoittelutuntien pitäminen ja harjoittelun raportointi yhdessä työparin kanssa. Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta. Vähintään 80% läsnäolo.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  3 ECTS ≈ 81h

  81h/opetusharjoittelu

  Osallistuminen ohjattuun opetusharjoitteluun. Opetusharjoittelun suunnittelu, toteutus ja itsearviointi.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Suoritetaan yhdessä AXM-C1103 Kuvataideopetuksen didaktiikka I kanssa.

   

   

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on tarkoitettu vain kuvataidekasvatuksen pääaine- ja sivuaineopiskelijoille.

  Ilmoittautuminen: Sisu.