Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

1. Määritellä yhteiskunnallisen viestinnän kentän ja erilaiset toimijat.

2. Sijoittaa vaikuttamisviestinnän muuhun yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kehitykseen.

3. Soveltaa luovan ongelmanratkaisun menetelmiä ja suunnittelumetodeja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja viestinnän suunnitteluun.

4. Kehystää konseptointi- ja muotoiluratkaisut myös teorialähtöisesti.

5. Tuottaa eri yleisöt huomioivia viestintäkonsepteja.

6. Tunnistaa suunnittelijan roolit ja vastuut.

 

Laajuus: 9

Aikataulu: 28.02.2023 - 05.04.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tarja Nieminen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Vaikuttamisviestintä kansalais- ja designaktivismin näkökulmasta: osallistaminen ja aktivismi. Visuaalinen viestintä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinona. Verkostojen käyttö ja yhteistyö alan toimijoiden kanssa myös kansainvälisessä ja monikulttuurisessa kontekstissa. Mainonnan ja viestinnän sääntely. Yhteiskunnallisen viestintäkonseptin suunnittelu pienryhmissä, harjoitustehtävän aihe ja yhteistyökumppanit vaihtelevat vuosittain.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssitehtävät, läsnäolo ja aktiivisuus. Ohjaaja, vieraileva tutor, vertaisarviointi, itsearviointi.

  Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta. Vähintään 80% läsnäolo.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  9 ECTS ≈ 243h

  Kontaktiopetus 90h/Muu 153h

  Luennot 20h

  Ryhmätyö 40h

  Työpaja ja harjoitepohjainen työ 60h

  Itsenäinen lukeminen ja kirjoittaminen 50

  Muu 53

   

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV
  2023-2024 Kevät IV

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on tarkoitettu vain Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille ja pääaineen vaihto-opiskelijoille.

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8
  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  Ilmoittautuminen: Sisu.