Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

1 - kertoa keskeisistä keskusteluista, joita graafisen suunnittelun alalla on viime vuosikymmeninä käyty
2 - nimetä alalla toimivia, kriittiseen keskusteluun osallistuneita tekijöitä ja kirjoittajia
3 - arvioida eri keskustelujen vaikutusta alalla ja niiden merkitystä nykytilanteessa
4 - asettaa vastakkain eri näkökulmia
5 - analysoida lukemaansa sekä keskustelemalla että kirjoittamalla
6 - soveltaa lukemaansa tulevissa opinnoissa kuten kandidaatin opinnäytteessä

Laajuus: 3

Aikataulu: 06.09.2022 - 22.11.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Arja Karhumaa, Kiia Beilinson

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on pohja teoreettiselle työskentelylle ja kriittiselle ajattelulle visuaalisen viestinnän muotoilun parissa. Kurssilla luetaan, keskustellaan ja kirjoitetaan. Kriittinen ajattelu ilmenee määrittelynä, pohdintana, kyseenalaistamisena ja arvottamisena. Opiskelu tapahtuu opiskelijoiden muodostamissa pienryhmissä, joissa luetaan visuaalisen viestinnän alojen sisällä keskeisiksi muodostuneita tekstejä. Tekstien avulla hahmotetaan graafisen suunnittelun eri määrittelyitä, alan kehitystä ja siihen vaikuttaneita keskusteluita, ja arvioidaan näiden vaikutusta nykykenttään ja sen tulevaisuuteen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen opetukseen ja tehtävien suorittaminen.

  Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta. Vähintään 80% läsnäolo.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  3 ECTS ≈ 81h

  Kontaktiopetus: 20 h
  Itsenäinen työskentely: 61 h

   PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on tarkoitettu vain Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8
  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  Ilmoittautuminen: Sisu.