Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Suoritettuaan kurssin, opiskelija osaa

 1. nimetä kirjatypografian konventiot ja peruskäsitteet
 2. kertoa teknologioiden vaikutuksista typografisiin muotoihin
 3. tunnistaa erilaiset typografiset tyylit
 4. käyttää typografiaa ja kalligrafiaa visuaalisen viestinnän ilmaisuvälineenä
 5. keskustella kirjainmuotojen ja tyylisuuntien kulttuurisista ja historiallisista konteksteista
 6. arvioida typografisten valintojen suhdetta tekstin sisältöön
 7. käyttää typografian keskeisiä työvälineitä omassa suunnittelutyössään
 8. perustella omia tyylillisiä ratkaisujaan

Laajuus: 9

Aikataulu: 10.01.2023 - 17.02.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Markus Joutsela, Tuomas Kortteinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - typografian historia, työvälineet, keskeiset konventiot ja käsitteet 

  - kirjoituksen ja tekstin muotoilun työkalut: tekstaus, kohopaino, taitto-ohjelmat

  - typografiset tyylit ja niiden kehitys 

  - typografia ilmaisuvälineenä

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ohjaajat, vertaisarviointi, itsearviointi. Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta. Vähintään 80% läsnäolo.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  9 ECTS ≈ 243h

  Kontaktiopetus 129h

  Itsenäinen työskentely 114h

  Luennot, keskustelut, harjoitteet, itsenäiset typografian harjoitukset. Osallistuminen kurssille. Vähintään 80% läsnäolo.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III
  2023-2024 Kevät III

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on tarkoitettu vain Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8
  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  Ilmoittautuminen: Sisu.