Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

1 - tunnistaa ja arvioida omia vahvuuksiaan ja ominaisuuksiaan kuvantekijänä
2 - kokeilla ja yhdistää erilaisia tekniikoita ilmaistakseen visuaalisia ideoita
3 - suunnitella ja toteuttaa visualisointeja eri viestintäalustoille
4 - keskustella sekä tehdä tulkintoja kuvista ja kuvantekemisestä

Laajuus: 9

Aikataulu: 25.10.2022 - 02.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Penni Osipow

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin vastuuopettaja Penni Osipow (penni.osipow@aalto.fi) p. 050 5053675

Serigrafia: Robin Ellis (robin.ellis@aalto.fi) ja pajamestari Pia Parjanen-Aaltonen (pia.parjanen@aalto.fi)

Työpajaviikko: Erika Kallasmaa (erika.kallasmaa@aalto.fi)

Teoria: Johanna Bruun (johanna.bruun@aalto.fi)

Ohjelmistot: Sampo Korkeila (sampo.korkeila@aalto.fi)

 

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Oman kuvallisen ilmaisun kehittäminen 

  - Visuaalinen havainnointi, luonnostelu ja ideointi; luonnoskirjatyöskentely 

  - Kuvantekemisen tekniikat analogisesta digitaaliseen: piirustus, maalaus, kollaasi, grafiikka - Visualisointien suunnittelu ja toteutus eri viestintäalustoille 

  - Kuvakielen perusteita ja teoriaa

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta. Vähintään 80% läsnäolo.

 • koskee tätä kurssikertaa

  1. Työprosessi, aktiivinen osallistuminen, ryhmätyöskentely, vastuu omasta osuudesta.

  2. Oppimispäiväkirja ladataan omaan portfolioon. 

  3. Kurssipalautteeseen vastaaminen.

  Oppimispäiväkirjan ohje:

  A. Tallenna oppimispäiväkirjaan maanantain aikana edellisen viikon työvaiheitasi kuvin ja lyhyin tekstein (esimerkiksi screen shotit, valokuvat prosessista, luonnokset, valmiit työt). Lisää kaikkiin kuviin kuvateksti. 

  B. Kirjoita lyhyt reflektio siitä, mitä ajatuksia sinulla heräsi, mitä teit, opit ja oivalsit, missä onnistuit ja mikä oli haastavaa. Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  9 ECTS ≈ 243h, josta 84 h kontaktiopetusta

  Kurssilla työskennellään kollektiivisesti isossa ryhmässä, pienemmissä ryhmissä, pareissa ja välillä myös yksin. Työskentely tapahtuu kampuksella työpöytätyöskentelynä, tietokoneluokassa, luennoilla ja grafiikanpajalla, kampuksen ulkopuolella sekä itsenäisenä työskentelynä. Kurssilla painotetaan työprosessia, kokeilevaa työskentelyä ja henkilökohtaista kehittymistä.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  TYÖSKENTELYMATERIAALIT  viikot 43 ja 44

  • A4-kokoinen pahvikansio irtopapereille esim. Aaltopahvista tai Temperasta
  • valkoista ja mustaa A4-paperia, valkoista A3- paperia 
  • mustia rasvaliituja, mustia tusseja, pehmeitä lyijykyniä + mitä tahansa mustia piirtovälineitä    
  • mustetta iso pullo + kuppi/kulho työskentelyyn    
  • paksuin mahdollinen tasateräinen marker-tussi    
  • erikokoisia ja -kärkisiä pensseleitä 
  • sakset    
  • liimapuikko  
  • rätti tai sieni (tai käsipaperia) 

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Syksy II

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on tarkoitettu vain Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8
  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  Ilmoittautuminen: Sisu