Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

1 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa 3D-liikegrafiikkaa ja 3D-malleja erilaisiin visuaalisen viestinnän käyttötarkoituksiin.
2 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää hyväkseen digitaalista videoteknologiaa, reaaliaikaista grafiikkaa ja esitystekniikkaa tapahtumatuotannon visuaalisessa toteutuksessa.
3 Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää audiovisuaalisen ilmaisun periaatteet, merkityksen ja tarpeet ja osaa soveltaa sitä visuaalisen viestinnän muotoilussa.

Laajuus: 9

Aikataulu: 26.10.2022 - 02.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Antti Hietaniemi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi opettaa 3D-liikegrafiikan tuotantoa, sen elävää audiovisuaalista esittämistä sekä esitystekniikan käyttöä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssitehtävät, läsnäolo ja aktiivisuus. Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta. Vähintään 80% läsnäolo.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  9 ECTS ≈ 243h

  Kontaktiopetus 129h/muu 114h

  Osallistuminen kurssille. Vähintään 80% läsnäolo.

  Luennot, Ryhmätyö, Workshop ja harjoitepohjainen työ, Itsenäinen lukeminen ja kirjoittaminen, Reflektio ja ajattelu.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Syksy II

  Ilmoittautuminen :

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8
  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  lmoittautuminen: Sisu.

  Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun