Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

1 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ottaa huomioon aikapohjaisen median erityistarpeet visuaalisessa viestinnässä.
2 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa konseptoida ehdotuksen liikegrafiikkaprojektiksi.
3 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa muokata erilaisia visuaalisessa viestinnän aineistoja liikegrafiikaksi.
4 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tarinan- ja kuvakerronnan perusteita liikkuvan kuvan toteutukseen.

Laajuus: 9

Aikataulu: 24.04.2023 - 02.06.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Antti Hietaniemi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi Väline: Liike opettaa liikkuvan kuvan suunnittelua ja tuotantoa visuaalisen viestinnän näkökulmasta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta. Vähintään 80% läsnäolo.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  9 ECTS ≈ 243h

  Luennot 54, workshop- ja harjoituspohjainen työ 72h, itsenäinen lukeminen ja kirjoittaminen 23, reflektio ja ajattelu 44, itsenäinen työskentely 64.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on tarkoitettu vain Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8
  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  Ilmoittautuminen: Sisu.