Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

1 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • toimia itsenäisesti tietotekniikan, ohjelmistojen ja verkkosovellusten ammattikäyttäjänä.
 • lukea, tulkita ja muokata verkkoviestinnässä käytettäviä kuvauskieliä ja sisältömuotoja.
 • tuottaa ja optimoida digitaalisia aineistoja tiedonsiirron ja verkkojakelun tarpeita varten.
 • etsiä itsenäisesti tietoa digitaalisen sisällöntuotannon ja jakelun eri aihealueista.
 • dokumentoida omaa oppimistaan ja työskentelyprosessiaan verkkoalustalle.

Laajuus: 5

Aikataulu: 06.09.2022 - 13.10.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Antti Hietaniemi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Antti Hietaniemi, vastuuopettaja:
antti.hietaniemi@aalto.fi

Heikki Lotvonen, tuntiopettaja:
heikki.v.lotvonen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi tutustuttaa opiskelijat tietokoneiden ja käyttöjärjestelmien ammattilaiskäytön periaatteisiin sekä verkkosivujen koodaamisen perusteisiin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ohjaajien arviointi, itsearviointi, vertaisarviointi, loppukatselmointi. Portfolioiden tarkistus pääaineen opettajien toimesta. Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta. Vähintään 80% läsnäolo.

   

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssista annetaan arvosana asteikolla 0–5. Numero muodostuu kahdesta osasta: 

  • 50% on opettajien muodostama arvio tehtävien, palautusten ja aktiivisuuden perusteella.
  • Toinen 50% arvosanasta muodostuu opiskelijan itselleen antamasta arvosanasta kurssin päätteeksi. 
  Näistä kahdesta arvosanasta lasketaan kurssin päätteeksi keskiarvo joka pyöristetään ylöspäin lopulliseksi arvosanaksi. Kirjallista palautetta etenemisestä annetaan puolessa välissä kurssia sekä kurssin lopuksi. 


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 ECTS ≈ 135h

  Kontaktiopetus 66h

  Luennot 17

  Workshop ja harjoitteet 49

  Itsenäinen lukeminen ja kirjoittaminen 35

  Reflektio ja ajattelu 34

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Syksy I

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on tarkoitettu vain Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8
  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  Ilmoittautuminen: Sisu.