Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija tietää pääpiirteittäin miten mobiilisovellukset toimivat. Opiskelijalla on perustason ymmärrys komponenteista koostuvien käyttöliittymien rakenteesta, käyttöliittymän tapahtumien käsittelystä, sekä käyttöliittymän osien vuorovaikutuksesta. Opiskelija osaa mobiilisovellusten ohjelmoinnin perusteet ja osaa luoda interaktiivisia mobiilisovelluksia.

Laajuus: 2

Aikataulu: 01.08.2022 - 31.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Arto Hellas

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Komponenttipohjaiset käyttöliittymät, tapahtumien käsittely, sovelluksen tila, sovelluksen tilan ja käyttöliittymän vuorovaikutus.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  Jatkuva MOOC, 1.8.2021-31.7.2022 (pilotti 04/2021 alkaen)

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CS-AJ0040

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).