Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija tuntee ohjelmoinnin peruskäsitteet, osaa lukea ohjelmakoodia, ja osaa toteuttaa pienimuotoisia ohjelmia. Opiskelijalla on perustason ymmärrys siitä, miten tietokone suorittaa ohjelmia (ohjelman askeleittainen eteneminen, muisti, kutsupino).

Laajuus: 2

Aikataulu: 01.01.2023 - 31.07.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Arto Hellas

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Johdatus ohjelmointiin. Kirjoittaminen, syötteen lukeminen, muuttujat, ehtolauseet, toistolauseet, funktiot, listat ja sanakirjat.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lisätieto: Huom! Johdatus ohjelmointiin kurssin sisältö on osittain päällekkäinen Ohjelmointi O1 & Ohjelmoinnin perusteet Y1 -kurssien kanssa. Jos aiot sisällyttää jomman kumman kurssin osaksi tutkintoasi, älä suorita kurssia FITech 101: Johdatus ohjelmointiin.

  Opetusperiodi:

  2022-2023

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CS-AJ0010