Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- osaat kertoa omasta koulutus- ja työhistoriastasi ja muista menneistä tapahtumista
- pystyt toimimaan entistä sujuvammin arkisissa keskustelutilanteissa ja kertomaan mielipiteesi
- pystyt löytämään keskeiset tarvitsemasi tiedot kurssin aihepiireihin liittyvistä teksteistä
- ymmärrät ja osaat kirjoittaa hieman aiempaa pidempiä tekstejä

Laajuus: 3

Aikataulu: 21.03.2023 - 02.06.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Milka Toikko, Aija Elg

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A1

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - perussanaston laajentaminen (esimerkiksi asuminen, luonto, koulutus, työ) 
  - kielen rakenteiden laajentaminen: menneen ajan muotoja ja objektin käyttö
  - arkisten keskustelutilanteiden harjoittelu

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä.
  Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ryhmätyöskentely 24-36 h + itsenäinen työskentely 45–57 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  LC-7230 Suomi 3 -kurssit voivat olla intensiivisiä 6-viikon tai pidempiä 9-viikon kursseja.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Kevät III - IV
  2023-2024 Kevät IV - V
  2023-2024 Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: opetukseen ilmoittaudutaan Sisussa (sisu.aalto.fi).