Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija

 • on harjaantunut tutkivaan, pohtivaan ja perustelevaan asiakirjoittamiseen
 • on hankkinut valmiuksia työelämän asiatekstien ja opinnäytteen kirjoittamiseen.

Laajuus: 2

Aikataulu: 13.01.2023 - 17.02.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Milka Toikko, Tapani Möttönen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): C1

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • opiskelun ja työelämän tekstilajit
  • kirjoittamisprosessi ja kirjoittaminen osana tutkimusta
  • kielen- ja tekstinhuolto

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lähiopetus harjoituksineen, tutkielmatekstin kirjoittaminen ja sen muokkaaminen vertais- ja opettajapalautteen pohjalta, toisen opiskelijan tekstin kommentointi.

  Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 24 h ja oppimistehtävät 30 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi järjestetään, kun ilmoittautuneita opiskelijoita on vähintään 10.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Syksy II
  2022-2023 Kevät III
  2022-2023 Kevät III - IV
  2022-2023 Kevät IV
  2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy II
  2023-2024 Kevät III
  2023-2024 Kevät III - IV
  2023-2024 Kevät IV
  2023-2024 Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ensijaisesti ARTSin opiskelijoille, joille kurssi on pakollinen osa tutkintoa. V periodin ryhmää lukuunottamatta ryhmät ovat korvamerkittyjä ensisijaisesti jonkin tietyn (ARTSin) oppiaineen opiskelijoille.