Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Harjoittelu insinööritieteissä -kurssin keskeinen tavoite on tukea opintoja ja avata näköaloja urakehitykselle. Työharjoittelussa opiskeluun liittyvä käytännön osaaminen kehittyy monella tavoin.

Työharjoittelun jälkeen opiskelija:

 • osaa hahmottaa opiskelussa hankittujen tietojen ja taitojen yhteyttä työelämän tarpeisiin.
 • on kehittänyt ja syventänyt opinnoissaan saatuja tietoja.
 • oppii työelämässä tarvittavia taitoja esim. vastuullisuus ja suunnitelmallisuus sekä ajanhallinta, vuorovaikutus sekä toiminta osana ryhmää sekä työyhteisöä.
 • on saanut kokemusta opiskelemaansa alaan liittyvistä tyypillisistä työtehtävistä ja/tai
 • ymmärtää tuotteiden tai palvelujen kehitys- ja liiketoimintaprosesseja ja/tai
 • ymmärtää päätöksentekoon ja johtamiseen liittyviä kysymyksiä ja käytäntöjä ja/tai
 • osaa paremmin arvioida kustannusten muodostumista ja/tai saa näkemyksiä kestävän kehityksen toteuttamiseen liike-elämässä

Laajuus: 5

Aikataulu: 08.09.2022 - 31.07.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kalevi Ekman

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Työskentely opintoihin tavalla tai toisella liittyvässä työtehtävässä (yrityksessä, yhdistyksessä tai julkisella sektorilla) ja työskentelyn aikana tapahtuva työelämätaitojen kehittäminen sekä harjoitteluraportin laatiminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Katso kurssiesite

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Katso kurssiesite

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kevät V
  2023-2024 Syksy I - Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).