Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Harjoittelun tavoitteena on kehittää ja syventää opinnoissa saatuja tietoja ja taitoja sekä perehdyttää harjoittelija työympäristöön.

Laajuus: 10

Aikataulu: 01.08.2022 - 31.07.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ari Koskelainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kandidaatin tutkintoon sisällytettävä työharjoittelu.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoittelun tulee liittyä ohjelman opintoihin ja sen tulee olla suoritettu opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Harjoittelu hyväksytään työtodistuksen ja harjoitteluraportin pohjalta arvosteluasteikolla hyväksytty/hylätty.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kahden viikon kokopäiväinen harjoittelu vastaa yhtä opintopistettä. Harjoittelu voi myös olla osa-aikaista, jolloin yhtä opintopistettä vastaa 80 tunnin harjoittelu. Puolikkaita opintopisteitä ei myönnetä.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoittelua voi hyväksyttää kandidaatin tutkintoon korkeintaan 10 op. Tutkintoon voidaan hyväksyä maksimilaajuuden puitteissa useampi harjoittelujakso. Mikäli sisällytät tutkintoon kurssin JOIN-A0003 Yhteisössä vaikuttaminen (3 op), harjoittelua hyväksytään tutkintoon vain 7 op. 

  Vain Perustieteiden korkeakoulun kandidaattitason opiskelijoille.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-Kesä

  2021-2022 Syksy I-Kesä

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=SCI.harj

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Ilmoittaudu kurssille WebOodissa, jonka jälkeen voit palauttaa hakemuksen liitteineen MyCoursesin kautta.