Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

This introductory course is designed to support early-stage doctoral students in understanding how to build an academic research profile and how to connect to and network with the international academic community. Students will also learn about the main academic conferences, academic journals, and publishing processes in their research field. They also gain practical insights into how to craft of a convincing doctoral research plan and how to apply for research funding from different national funding bodies. After the course the students will better understand the different ways a PhD journey can serve as promising foundation for an academic career in their field of interest.

Laajuus: 3

Aikataulu: 08.02.2023 - 24.05.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Henri Schildt, Ewald Kibler

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Students are provided with understandings and ‘tips & tricks’ for writing a doctoral research plan, applying for funding, connecting to the international academic community, and building an early-career research profile. Class discussions support this learning and sharing of experiences, ideas, and questions. Teachers in charge provide introductions to the key themes and issues, provide the necessary reading materials, and provide the assignments.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Teaching Language : English

  Teaching Period : 2022-2023 Spring III - V
  2023-2024 Spring III - V