Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Opiskelija osaa suunnitella haastatteluun perustuvan laadullisen tutkimuksen
 • Opiskelija osaa suunnitella kyselyyn perustuvan määrällisen tutkimuksen
 • Opiskelija tunnistaa aineiston ja tutkimusasetelman aiheuttamat rajoitteet
 • Opiskelija pystyy valitsemaan aineistoon ja kysymykseen soveltuvan analyysilähestymistavan
 • Opiskelija osaa soveltaa valittua analyysilähestymistapaa oikein

Laajuus: 3

Aikataulu: 11.01.2023 - 14.04.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Risto Sarvas, Matti Nelimarkka

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin aikana opiskelija tutustuu sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen lähestymistapoihin. Opiskelija ymmärtää aineiston keräämisen mahdollisuudet ja haasteet, sekä osaa reflektioida mitä kerätyn aineiston perusteella voidaan uskottavasti väittää. Kurssilla sovelletaan laadullisen aineiston käsittelyyn grounded theory- sekä teoriapohjaisen luokittelun lähestymistapoja ja määrällisen aineiston osalta käydään läpi ryhmittelyyn perustuvien tilastollisten testien sovelluksia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi arvioidaan 1-5 asteikolla lopputyön ja kurssin aikana tehtävien välitehtävien perusteella.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Vain informaatioverkostojen pääaineopiskelijoille.