Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija oppii toimimaan itsenäisesti ja osana taiteellista- ja toteuttavaa työryhmää. Opiskelija oppii hallitsemaan omaa työprosessiaan. Opiskelija oppii soveltamaan aiempia opintojaan ja syventämään omaa taiteellista ilmaisuaan ja teknisiä valmiuksiaan.

Laajuus: 15

Aikataulu: 29.08.2022 - 23.09.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Merja Väisänen, Anna Heiskanen, Salla Sorri, Tuuli Alanärä, Rauno Ronkainen, Patrick Boullenger, Kaisa Mäkinen, Hanna Maylett, Timo Lehti, Marika Harjusaari

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelija toimii taiteellisissa, tuotannollisissa ja/tai teknisissä tehtävissä produktiossa. Opiskelija dokumentoi omaa työtään sekä pitää kirjaa tekemistään työtunneista. Kurssin päätteeksi opiskelija kirjoittaa raportin. Opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta omaan työhönsä oman pääaineensa opettajalta, oman pääaineensa vastuuopettajan kanssa sovitun tuntimäärän.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ohjaavan opettajan hyväksyntä suoritetusta projektista ja raportin kirjoittaminen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  BA-produktiosta sovitaan oman pääaineen vastuuopettajan kanssa. Oman pääaineen vastuuopettaja antaa myös opintosuorituksen opintojaksosta. Opiskelija saa opintopisteitä tehtyjen työtuntien perusteella. Ohjaavan opettajan antama kontaktiopetus ja opiskelijan oman itsenäisen työskentelyn tuntimäärä riippuu produktiosta.

  Keskustelut ja palautteet ohjaavan opettajan kanssa, raportin kirjoittaminen. 1 Opintopisteet ja vaadittu työmäärä sovitaan tapauskohtaisesti ohjaavan opettajan kanssa. Laskennallinen peruste on 1op = 27h työtä.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin maksimi opiskelijamäärä on 30, minimi 2.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kesä
  2023-2024 Syksy I - Kesä

  Ilmoittautuminen :

  Tämä opintojakso on vain elokuvataiteen ja lavastustaiteen opiskelijoille.

  Ilmoittautuminen: Sisu.