Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- osaat esitellä itsesi sekä kertoa pääasiat taustasi ja nykytilanteestasi
- pystyt selviytymään suomeksi tavallisimmissa, rutiininomaisissa tilanteissa
- osaat laatia lyhyitä kirjallisia viestejä
- ymmärrät tärkeimpiä ympäristössäsi esiintyviä sanoja
- tunnet suomalaista tapakulttuuria.

Laajuus: 3

Aikataulu: 24.10.2022 - 30.11.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Aija Elg, Janne Laitinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A1

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: English, Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Arkielämän perussanastoa ja kielen perusrakenteita (partitiivi ja genetiivi, verbityypit 1-5, omistusrakenne)

  Arkielämän sosiaalisten ja asioimistilanteiden harjoittelu (kysyminen ja vastaaminen)

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä.
  Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ryhmätyöskentely 24-36 h + itsenäinen työskentely 45-57 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  LC-7210 Suomi 1 -kurssit voivat olla intensiivisiä 6-viikon tai pidempiä 9-viikon kursseja. Intensiivikurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat käyneet jo suomen kursseja tai ovat asuneet Suomessa jo jonkin aikaa.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Syksy I
  2023-2024 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy II
  2023-2024 Kevät III
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: opetukseen ilmoittaudutaan Sisussa.