Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Ekskursioiden tavoitteena tutustua paikan päällä kotimaisiin tai ulkomaisiin arkkitehtuurin kohteisiin. Tarkemmat osaamistavoitteet määräytyvät ekskursion ja kohteen perusteella.

Laajuus: 3

Aikataulu: 04.06.2023 - 11.06.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jenni Reuter, Iris Andersson

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  ARK II - Pääosin 2. vuosikurssin opiskelijoille tarkoitettu Arkkitehtuurin perusteiden järjestämä ekskursio keväällä V-periodissa, jossa keskitytään valittuun kohdemaahan ja sen arkkitehtuuriin eri mittakaavoissa sisustuksista maisematiloihin ja kaupunkiympäristöihin. Pääpaino on nykyarkkitehtuurissa.

  ARK III - Pääosin 3. vuosikurssin opiskelijoille tarkoitettu SPACE-fokusryhmän järjestämä ekskursio keväällä V-periodissa, jossa keskitytään muutamaan ulkomaiseen kaupunkiympäristöön ja tutustutaan niiden muodostumiseen, kaupunkiarkkitehtuuriin ja ympäristön kokemukseen ennen ekskursiota ja sen aikana tehtävien harjoitustöiden avulla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  ARK II - Ekskursio suoritetaan osallistumalla valmisteluihin ja matkalle.

  ARK III - Harjoitustehtäviä arvioidaan tehtäväkohtaisten tavoitteiden mukaan.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  ARK II - Ekskursiota edeltävät seminaarit, ja niiden esitysten valmistelu, seminaariesitykset 5h ja itsenäistä työtä n.15h. Tehtävät paikan päällä itsenäistä ongelmakeskeistä työtä yhteensä n.50h. ARK II ekskursio tehtävineen on 3op laajuinen.

  ARK III - Ekskursiota edeltää seminaari, ja sen esitysten valmistelu, seminaariesitykset 5h ja itsenäistä työtä n.15h. Tehtävät paikan päällä itsenäistä ongelmakeskeistä työtä yhteensä n.50h. ARK III ekskursio tehtävineen on 3op laajuinen.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät V (TSAK päätös 28.2.2023)
  2023-2024 Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  ARK II - ekskursiolle ilmoittaudutaan alustavasti sähköpostitse, ilmoittautumisaika ja menetelmä ilmoitetaan samalla kun ekskursion kohteesta ja ajasta kerrotaan II-III periodin aikana. ARK III - ekskursiolle ilmoittaudutaan alustavasti sähköpostitse, ilmoittautumisaika ja menetelmä ilmoitetaan samalla kun ekskursion kohteesta ja ajasta kerrotaan III periodin alussa.

  Kurssin minimiopiskelijamäärä on 5 ja maksimiopiskelijamäärä on 60. Kurssi on vain arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoille.

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun