Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija

1. tuntee etenevän aaltoliikkeen peruskäsitteet

2. osaa selittää aaltoliikkeen interferenssi- ja diffraktiokuvioiden intensiteettijakauman muodostumisen

3. tuntee Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen sekä kvanttimekaniikan aalto-hiukkasdualismin

4. osaa ratkaista yksinkertaisia kvanttimekaanisia systeemejä Schrödingerin yhtälön avulla

5. tunnistaa atomien ja kiinteän aineen ominaisuuksia pohjautuen kvanttimekaniikkaan

Laajuus: 5

Aikataulu: 22.04.2024 - 31.05.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ville Havu

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Luennoitsija: Ville Havu, yhteydenotot sähköpostitse tai luennoilla.

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Interferenssi, diffraktio, dispersio, ryhmä- ja vaihenopeus. Heisenbergin epätarkkuusperiaate, aalto-hiukkas-dualismi. Schrödingerin yhtälö, kvanttimekaniikan todennäköisyysluonne. Kvanttiluvut, Paulin kieltosääntö, spin ja jaksollinen järjestelmä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusmuodot: esitehtävät, luennot, laskuharjoitukset, pienryhmätyöt, seminaariesitelmä.

  Arviointimenetelmät: esitehtävät, laskuharjoitukset, pienryhmätyöt ja seminaariesitelmä kurssin osasuorituksena.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Keväällä 2024 kurssin arviointi perustuu neljään osaan:

  • Laskuharjoitukset, joista voi saada enintään 36 pistettä.
  • Luentojen esitehtävät, joista voi saada enintään 18 pistettä
  • Ryhmälaskuharjoitukset, joista voi saada enintään 24 pistettä.
  • Seminaari, josta voi saada enintään 22 pistettä.

  Kurssin maksimipistemäärä on siis 100 pistettä. Kurssin suorittamiseksi on pakollista pitää seminaariesitelmä ja osallistua yhteen seminaarikertaan.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  48 h kontaktiopetusta

  70 h itsenäistä opiskelua

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Young & Freedman, University Physics with Modern Physics, 15th edition, Pearson 2019. Muu MyCourses-sivujen kautta jaettava lisämateriaali.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin oppikirjana käytetään teosta Young & Freedman: University Physics with Modern Physics

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Kevät V

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Luennot ja harjoitukset järjestetään viikoilla 17-22 kuuden viikon ajan. Kullakin viikolla on 4 h luentoja ja 2 h + 2 h harjoituksia. Seminaarit järjestetään viikolla 23 kahden tunnin pituisina.

  Luentojen alusta ohjelma on:

  Vko 1: Aaltoliike
  Vko 2: Interferenssi ja diffraktio
  Vko 3: Aaltohiukkasdualismi
  Vko 4: Scrödingerin yhtälö
  Vko 5: Atomifysiikka
  Vko 6: Kiteisen aineen fysiikka