Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tuntee oleellisimmat julkishallinnon kiinteistötehtävät
 • tunnistaa kiinteistötoimituksissa noudatettavan lainsäädännön, osaa etsiä lakien perusteluja, ennakkopäätöksiä, asiaan liittyvää kirjallisuutta ja ohjeistusta sekä ymmärtää, millä perusteilla oikeudellinen päätös annetaan.
 • ymmärtää maapolitiikan keskeiset keinot, asemakaavojen toteuttamisen prosessit ja osaa arvioida asemakaavan toteuttamistaloutta.
 • hahmottaa kuntien ja valtion tietojärjestelmien rajapinnat sekä kiinteistö-, rakennus-, osoite- ja kiinteistöverotietojen liikkumisen kuntien ja valtion välillä.
 • hahmottaa kuntien ja maanmittauslaitoksen viranomaistoiminnan vaikuttavuuden yhteiskunnan toimivuuteen.

Laajuus: 6

Aikataulu: 06.09.2023 - 18.10.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kirsikka Riekkinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • Maanmittauslaitoksen ja kaupunkien maanhallinta
  • Kiinteistöjärjestelmä ja kiinteistönmuodostus.
  • Kaupunkirakenteen kehittäminen, kaavoituksen toteuttaminen, maapolitiikka.
  • Maaseudun kiinteistörakenteen kehittäminen. Suomalainen lunastusjärjestelmä.
  • Maanmittaustehtävien tietojärjestelmät.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, harjoitustyöt, tentti

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2023-2024 Syksy I