Topic outline

 • Not available unless: You are a(n) Student

  Tervetuloa kiinteistötekniikan erikoiskurssille! Kurssilla tutustutaan valtion ja kuntien kiinteistöteknisiin tehtäviin käytännön esimerkkien kautta. Jokaisella luentokerralla on yksi tai kaksi vierailijaluennoitsijaa Maanmittauslaitokselta ja/tai kunnista. Kurssi tukee valmiuksia työskennellä toimitusinsinöörinä tai kiinteistöinsinöörinä, sekä vahvistaa osaamista julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistötehtävien rajapinnassa.

  Kurssi suoritetaan tekemällä ja palauttamalla luentotehtävät (5 kpl) hyväksytysti, sekä suorittamalla tentti hyväksytysti.

  Luennot järjestetään I-periodilla keskiviikkoisin klo 14.15-17 salissa 326 (K1-talo, Otakaari 4, 3. krs). Alustava luentorunko saatavilla Luentomateriaalit -välilehdellä.

  Lisätietoja kurssista saa kurssin vastuuopettajalta Kirsikka Riekkiseltä (kirsikka.riekkinen@aalto.fi).

 • Not available unless: You are a(n) Student
 • Not available unless: You are a(n) Student
 • Not available unless: You are a(n) Student
  Opiskele tenttiä varten annettu materiaali. Materiaalia lisätään joko tiedostoina tai linkkeinä kurssin edetessä.

  Falkenbach, H., Krigsholm, P., Lönnroth, T., Puustinen, T., Ekroos, A., Häkkänen, M., Kortelainen, J., Luomala, N., Rausmaa, S., Toivanen, M. 2021. Maapolitiikan nykytila: Keinot, vaikuttavuus, avoimuus ja hyväksyttävyys. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-322-7. Sivut 30-53.

  Hyvönen, V.O. Kiinteistönmuodostamisoikeus I, yleiset opit. Gummerus, ISBN 951-95355-9-4, s. 132-167. Saatavilla Aallon oppimiskeskuksen kokoelmassa.

  Kiinteistönmuodostamislait 2022 -kirjasta Kiinteistötietojärjestelmään liittyvä kokonaisuus (s. 334-343). Sisällysluettelosta (sivun oikeasta laidasta saat pdf:n ladattua) löydät kokonaisuuteen liittyvät säädökset https://shop.edita.fi/lakitieto/tuote/kiinteistonmuodostamislait-2022. Itse pdf-kirja ei kuulu Aallon lisenssiin, eli lait on haettava muualta.

  Maapankkitoiminta tilusjärjestelyiden ja ilmastopäästöjen hillinnän apuvälineenä:

  https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/551126/luke-luobio_91_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Kuusniemi, K., Peltomaa, H. Lunastuslainsäädäntö ja korvausjärjestelmä. Edilex Kirjat 23.1.2001. Luvut 4 ja 6. Saatavilla Edilex-palvelussa pdf-kirjana Aallon lisenssillä veloituksetta.

  Vitikainen, A. Kiinteistötekniikan perusteet. 2014. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6002-6